اطلاعات نشریه

درباره نشریه

اندیشه چاپ و نشر مقالات در موضوعات حقوقی در کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی از سال ۱۳۸۳ با چاپ اولین شماره آن در قالب «نشریه داخلی کانون » شکل گرفت و‌در پیکره ی همین نشریه داخلی ۴۸ شماره از آن تا زمستان ۱۳۹۶ به زیور طبع آراسته شد.در راستای ارتقای مفاهیم و دانش حقوقی در سطح گسترده و تخصصی تر و در جهت افزایش سطح کیفی مقالات با آرمان دستیابی به استانداردهای بین المللی تدوین مقالات علمی اقدام به اخذ مجوز انتشار مجله علمی تخصصی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت که به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی پروانه انتشار نشریه علم و وکالت در زمینه حقوق(تخصصی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار فصلنامه با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به نام کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
به شماره ثبت ۸۲۳۸۰ صادر گردید.

اهداف و چشم اندازها

در راستای اشاعه دانش تخصصی حقوق و علی الخصوص در حوزه وکالت، نشریه تخصصی علم و وکالت به عنوان اولین نشریه تخصصی در بین کانون های وکلای کشور، باهدف تداول و نشردانش حقوقی وطبع و گسترشِ یافته های پژوهشی در حوزه های حقوق عمومی،خصوصی،جزا و جرم شناسی ، فقه وحقوق ومباحث حوزه های علمی و عملی وکالت، با چشم انداز کلی نیل به سطح استاندارد نمایه های مجلات بین المللی و باقابلیت ارتقاء در حد مرجعیت در مجامع علمی و پژوهشی حوزه حقوق به وجود آمده است .

اعضای هئیت تحریریه

 • دکتر علی انصاری (دانشیار دانشگاه خوارزمی)
 • دکتر مصطفی السان (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر حیدر باقری اصل (استاد دانشگاه تبریز)
 • دکتر جمال بیگی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مراغه)
 • دکتر حسن پاشازاده (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ‌تبریز )
 • دکتر ابوالفضل رنجبر (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)
 • دکتر علی اصغر زیرک (استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
 • دکتر ابراهیم شعاریان (استاد دانشگاه تبریز)
 • دکتر اسماعیل صغیری (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)
 • دکتر حسین طاهرخانی (استادیار دانشگاه آزاد تهران – جنوب)
 • دکتر مرتضی طبیبی (دانشیار دانشگاه اصفهان)
 • دکتر رضا فانی (استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
 • دکتر نجات فیض‌الهی (قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه)
 • دکتر مختار نعم (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)
 • دکتر علیرضا نوجوان (قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه)
 • مدیر اجرایی نشریه: بهروز ابراهیم‌زاده لکی
 • ویراستار ادبی: دکتر محمد ابراهیم‌پور نمین
 • امور فنی، اجرایی و صفحه‌آرایی: مینا زارع فسقندیس
 • ویراستار انگلیسی: دکتر محمدباقر آقائی
 • ناشر: انتشارات ستوده