تعداد مشاهده ۴۳۵

اشتراک گذاری

آبان ۱۱, ۱۳۹۸

فراخوان مقاله فصلنامه تخصصی حقوق، علم و وکالت


فصلنامه علم و وکالت

فصلنامه تخصصی علم و وکالت از تمامی محققین، پژوهشگران، اساتید و حقوقدانان جهت ارسال مقالات خویش به فصلنامه مذکور و چاپ مقالات دعوت به عمل می آورد.


«فصلنامه تخصصی علم و وکالت از تمامی محققین، پژوهشگران، اساتید و حقوقدانان جهت ارسال مقالات خویش

به فصلنامه مذکور و چاپ مقالات دعوت به عمل می آورد.»

 

محور مقالات: پژوهش های کاربردی در حوزه های مختلف علم حقوق

 

این مجله درپایگاه مجلات تخصصی نورمگز و بانک اطلاعات نشریات کشور(مگیران)

نمایه می شود.

فصلنامه علم و وکالت

مقالات پربازدید

مقاله

۵۳۴

مسعود حاجیانی | دکتر محمدحسن حسنی | سیدمرتضی رضوی
سال دوم، شماره پنجم، پاییز98

بیشترین دانلودها

مقاله

۲۴۹۵

بهروز قاضی | علی فخیمی

مقاله

۸۱٦

آیدا پوررمضان
سال دوم، شماره پنجم، پاییز98