جرائم ثبتی، راهکارها و الزامات

حسن اکبری آذر شربیانی | اسماعیل عبداللهی | حانیه صالحی | محمدمهدی مدرس
کارآموز وکالت پایه‌یک دادگستری، دکترای زبان عربی، ارشد حقوق خصوصی | کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی‌ | دانشجوی کارشناسی رشتۀ حقوق | کارشناس ارشد حقوق خصوصی

ثبت اسناد و املاک، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می‌کند؛ به گونه‌ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی، از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می‌روند؛ اما کهنه بودن مقررات ثبتی، اتخاذ سیاست‌ها و رویه‌های غیردقیق در این قلمرو، عدم توجه به بهره‌گیری از ابزار‌ها و سازوکارهای علمی در جهت روزآمد کردن خدمات ثبتی و تسریع در امور و مهم‌تر از همه، جلوگیری از اشتباهات و نیز سوءاستفادۀ برخی افراد، فرصت‌های مساعدی را در اختیار بزهکاران برای ارتکاب جرائم ثبتی قرار می‌دهد. این جرائم از نظر آثاری که مستقیم یا غیرمستقیم برجای می‌گذارند، به توجه خاص تدبیرکنندگان سیاست جنایی نیاز دارند. چراکه به نظر می‌رسد آگاهی و اطلاعات لازم در مورد این جرائم به سمع و نظر مخاطبان نرسیده است و اغلب مردم یا از این جرائم اطلاعی ندارند یا آن‌ها را ناچیز و سهل می‌شمارند درحالی‌که به نسبت سایر جرائمی که شناخته‌شده و متداول هستند به مراتب کیفر سنگین‌تری دارند. از طرف دیگر هدف قانون‌گذار از تأسیس دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت، تولید اسناد رسمی‌ جهت تثبیت مالکیت اشخاص و حقوق آن‌هاست. سند ابزار بقاء و استحکام حق است اعم از حق مالکیت و سایر حقوق عینی و دینی و چنانچه سردفتر یا کارمند ثبت بر خلاف رسالت خود عمل کند هدف قانون‌گذار را برآورده نکرده و امنیت مالکیت و نظم حقوق اجتماعی را مختل می‌نماید لذا عمل او جرم و مستوجب مجازات است. همین‌طور است عمل کسانی که ارزش سند را با جعل و امثال آن از بین می‌برند.

چکیده


جرم، ثبت، دفاتراسناد، کارمندان ثبت

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

Registration Criteria; Solutions and Requirements
Hasan Akbari Azar Sharabiyani | Esmail Abdollahi | Haniye Salehi | Mohammad Mehdi Modares
Trainee lawyer, M.A in Private Law | M.A in jurisprudence and the basics of Islamic law | B.A student of law | M.A in Private Law

Abstract

Registration of documents and real estate today plays a significant role in consolidating the rights of individuals, so that official documents in the current situation are one of the best reasons to prove the case. Old rules of registration, the adoption of inaccurate policies and procedures in this area, Not paying attention to the use of scientific tools and mechanisms for updating the services of registration and accelerating the affairs. And most importantly, preventing mistakes and abuse of some people Provides favorable opportunities for offenders to commit crimes of record. These crimes in terms of works that directly or indirectly require special attention to criminal policy makers. Because it seems that the awareness and information about these crimes has not been listened to by the audience, and most people either do not know or do not know about these crimes. While far more severe than other crimes that are known and commonplace. On the other hand, the legislator\'s goal is to establish a non-official office and registration organization, to produce official documents for the purpose of consolidating the ownership of individuals and rights. The document is a tool of survival and solidity. Including the right to property and other objective and religious rights .If the notary or employee of the record acts contrary to his mission, he does not aim at the legislator and disrupts the security of the property and the social order. Therefore, his practice is a crime and requires punishment. It is also the practice of those who value the document by forging and so on


keywords

crime, record, office, registrar